ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 

» ręczne i mechaniczne odśnieżanie i posypywanie dróg, placów i chodników
» koszenie rowów, nasypów, łąk i poboczy dróg
» Wywóz nieczystości stałych i płynnych

REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

» utylizacja odpadów komunalnych
» przyjmowanie odpadów mieszanych i segregowanych
» segregacja odpadów
 

czytaj dalej

TARGOWICA
 

» udostępnianie miejsc handlowych na terenie targowisk w Końskich
» dzierżawa powierzchni pod obiekty handlowe
 Biuletyn Informacji PublicznejPoradnik Segregacji Odpadów Komunalnych