ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

» ręczne i mechaniczne odśnieżanie i posypywanie dróg, placów i chodników
» koszenie rowów, nasypów, łąk i poboczy dróg
» Wywóz nieczystości stałych i płynnych
» Harmonogram wywozu odpadów

REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

» utylizacja odpadów komunalnych
» przyjmowanie odpadów mieszanych i segregowanych
» segregacja odpadów
 

czytaj dalej

TARGOWICA

» udostępnianie miejsc handlowych na terenie targowisk w Końskich
» dzierżawa powierzchni pod obiekty handlowe
 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. - funkcjonuje od 1 czerwca 1994 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Właścicielem Spółki jest Miasto i Gmina Końskie.

Prowadzimy obsługę komunalną mieszkańców miasta i gminy w zakresie transportu i składowania odpadów. Świadczymy też usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników, utrzymania zieleni i zarządzania Targowicą Miejską.

Najważniejszym celem Spółki jest świadczenia usług o jakości spełniającej oczekiwania Klientów.


Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o.
NIP: 658-00-07-765, REGON: 290451982, KRS: 0000063823
Sąd Rejonowym X Wydział Rejestrowy w Kielcach, ul. Warszawska 44
Kapitał Zakładowy: 8 303 000,00 PLN.


Organy uprawnione do reprezentacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

1. Prezes Zarządu – Mirosław Szustak
2. Członek Zarządu - Główna Księgowa: Anna Szarpak


Organy nadzoru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. – Rada Nadzorcza

Skład:
1. Barbara Karbownik
2. Krzysztof Ciupa
3. Sylwia Karzyńska